775 Президент утвердил положение о конкурсе по отбору членов ВСП (документ)

Президент утвердил положение о конкурсе по отбору членов ВСП (документ)11.03.2019 16:26

Обнародован Указ Президента Украины о порядке отбора кандидатов в Высший совет правосудия.

Соответствующий Указ №65/2019 опубликован на сайте главы государства, передает «Закон и Бизнес».

С целью урегулирования вопроса о проведении отбора кандидатов для осуществления Президентом Украины в соответствии с частью второй статьи 131 Конституции Украины назначение членов ВРП и во исполнение Закона Украины «О Высшем совете правосудия» П.Порошенко постановил утвердить Положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначение членов ВСП.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя

1. Це Положення визначає порядок проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя (далі – Положення).

2. Для проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя (далі – конкурс) утворюється Конкурсна комісія з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя (далі – Конкурсна комісія).

Конкурсна комісія утворюється у складі п’яти членів, які є визнаними фахівцями у галузі права, мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи у галузі права, а також бездоганну професійну репутацію.

Персональний склад Конкурсної комісії затверджується Президентом України.

Голова Конкурсної комісії обирається з числа членів Конкурсної комісії відкритим голосуванням на першому засіданні Конкурсної комісії.

Конкурсна комісія визначає порядок своєї роботи з урахуванням вимог Закону України “Про Вищу раду правосуддя” та цього Положення.

3. Діяльність Конкурсної комісії щодо організації і проведення конкурсу ґрунтується на принципах верховенства права, професійності, публічності та політичної нейтральності.

4. Для проведення конкурсу:

Читайте также:  Неконституционный закон — песочный замок, конструкции которого зыбки и недолговечны, — Председатель КС С.Шевчук

1) Адміністрація Президента України:

розміщує на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України оголошення про проведення конкурсу і можливість подання особами документів, необхідних для участі у конкурсі. В оголошенні зазначаються визначені Законом України “Про Вищу раду правосуддя” вимоги до членів Вищої ради правосуддя та перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, строки їх прийому та способи подання;

здійснює прийом документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі. У прийнятті документів, що подаються особами, які мають намір взяти участь у конкурсі, не може бути відмовлено з інших підстав, ніж закінчення строку їх подання;

розміщує на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України інформацію про осіб, які претендують на участь у конкурсі, разом із копіями поданих документів (крім документів, зазначених у пунктах 4, 8, 9 частини першої статті 8 Закону України “Про Вищу раду правосуддя”) на наступний робочий день з дня надходження таких документів, але не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення конкурсу;

2) Конкурсна комісія здійснює попередній розгляд документів осіб, які претендують на участь у конкурсі, на відповідність вимогам, установленим Законом України “Про Вищу раду правосуддя”, та приймає рішення про допуск осіб до участі у конкурсі або про відмову у допуску до участі у конкурсі.

5. До участі у конкурсі за рішенням Конкурсної комісії не допускаються особи, які не відповідають установленим вимогам до членів Вищої ради правосуддя та/або не можуть бути членами Вищої ради правосуддя згідно із Законом України “Про Вищу раду правосуддя”, іншими законами України та/або не подали передбачені Законом України “Про Вищу раду правосуддя” для участі у конкурсі документи.

Конкурсна комісія повідомляє особам, які претендують на участь у конкурсі, про їх допуск до участі у конкурсі, розміщує на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України список осіб, допущених до участі у конкурсі, а також повідомляє особам, які не допущені до участі у конкурсі, про відмову у допуску до участі у конкурсі із зазначенням підстав такої відмови.

Читайте также:  31 млн$ в год: Кара Делевинь названа самой высокооплачиваемой моделью!

6. Конкурс проводиться в три етапи:

1) відбір кандидатів на основі поданих документів для проведення співбесід;

2) проведення співбесід з відібраними кандидатами та визначення за результатами співбесід переліку осіб, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка відповідно до закону;

3) визначення кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя.

7. Рішення про відбір кандидатів на основі поданих документів для проведення співбесід, визначення за результатами співбесід переліку осіб, стосовно яких проводиться спеціальна перевірка відповідно до закону, та визначення кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя, приймається Конкурсною комісією шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу.

Рішення Конкурсної комісії, зазначені в абзаці першому цього пункту, розміщуються Адміністрацією Президента України на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

8. Голова Конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після завершення конкурсу подає список кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя, на розгляд Президентові України.

9. У разі якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного кандидата, який рекомендується для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя, проводиться повторний конкурс з добору кандидатів, а у разі якщо не відібрано необхідної кількості кандидатів, які рекомендуються для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя, – додатковий конкурс із добору необхідної кількості кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя.

Повторний, додатковий конкурси проводяться у порядку, визначеному цим Положенням для проведення конкурсу.

10. Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Конкурсної комісії здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, визначених за результатами проведення Конкурсною комісією співбесід, покладається на Главу Адміністрації Президента України.

Читайте также:  Съезд судей выберет члена ВККС из 9 кандидатов (фамилии)

 СКЛАД
 

Конкурсної комісії з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя

БУТКЕВИЧ Володимир Григорович – суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ВОЙТОВИЧ Сергій Адамович – партнер товариства з обмеженою відповідальністю “Юридична і патентна фірма “Грищенко та Партнери”, кандидат юридичних наук, доцент, доктор права Європейського університетського інституту (м.Флоренція, Італійська Республіка) (за згодою)

ОНІЩУК Микола Васильович – ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук (за згодою)

ПОЄДИНОК Ольга Романівна – доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук (за згодою)

СЕЛІВОН Микола Федосович – голова Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України, суддя Конституційного Суду України у відставці, академік Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, професор (за згодою).

Закон і Бізнес

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре × 4 =

наверх