Отказ суда перенести заседание по ходатайству защитника нарушает права людей — ААУ

Отказ суда перенести заседание по ходатайству защитника нарушает права людей — ААУ25.10.2019 16:39

ВАКС обратился к юристам с призывом появляться на судебные заседания, в качестве примера привел случай 2014 года, когда двое адвокатов не явились на судебное заседание, в результате чего судом были назначены новые защитников бесплатно.

Адвокатское сообщество обеспокоено публикацией, размещенной на официальной странице ВАКС в Facebook, и подготовило соответствующее обращение за подписью Президента ААУ Зои Ярош, управляющего партнера АО «Маршаллер и партнеры», и Председателя Комитета ААУ по защите прав адвокатов Алексея Шевчука, партнер АО «Barristers» , передает «ЗиБ».

Как отмечается в обращении, такая позиция ВАКС нарушает профессиональные права и гарантии адвокатов, противоречит практике Европейского суда по правам человека, Конвенции о защите прав и основных свобод, Резолюции «Профессиональная этика правосудия».

С учетом этой позиции 21 сентября 2018 г. общей резолюции советов судей, адвокатуры и прокуроров «Профессиональная этика правосудия» была введена необходимость согласования в суде графиков заседаний. Судьям рекомендовано организовывать рассмотрение судебных дел в рамках действующего процессуального законодательства, а также утверждать после обсуждения со сторонами, учитывая их занятость, и фиксировать графики заседаний, устанавливать соответствующие сроки для выполнения процессуальных действий.

С целью недопущения нарушения прав адвокатов, юристы призвали ВАКС воздержаться от вынесения решений и публичных высказываний, нарушающих профессиональные права и гарантии адвокатов.

С полным текстом обращения можно ознакомиться ниже.

 

Вищий антикорупційний суд

проспект Перемоги, 41

м. Київ — 03057

inbox@hcac.court.gov.ua

 

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Асоціація адвокатів України в особі Комітету з захисту прав адвокатів звертається до Вас у зв’язку із наступним.

23 жовтня 2019 року Вищий антикорупційний суд (далі – ВАКС) на свої сторінці у соціальній мережі Facebook розмістив публікацію в якій зазначено:

Читайте также:  Участники шоу "Наречена для тата" станут родителями!

«ВАКС нагадує: з’являтися на судове засідання потрібно

Двоє захисників не з’явилися на судове засідання Вищого антикорупційного суду. За результатами цього суд призначив обвинувачуваним захисників безоплатно.

Захисники посилалися на зайнятість через надання правової допомоги іншим клієнтам. Однак суд, виходячи із змісту клопотання самих захисників, визнав такі причини неявки неповажними, а клопотання – способом зловживання правами.

У наведеному випадку обвинувальний акт надійшов до суду першої інстанції ще у 2014 році. #ВАКС виходив із необхідності права обвинувачених на розгляд справи у розумні строки.

Вищий антикорупційний суд закликає: на судові засідання потрібно з’являтися.»

Така позиція ВАКС порушує професійні права та гарантії адвокатів, суперечить практиці Європейського суду з прав людини, Конвенції про захист прав та основоположних свобод, Резолюції «Професійна етика правосуддя».

У ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» зазначено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

У статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру.

Відмова суду перенести засідання за клопотанням адвоката, що брав участь в іншому процесі, та розгляд справи без захисника є порушенням ст. 6 (право на справедливий суд) Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. (Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Бартая проти Грузії» (заява «10978/06).

З урахуванням цієї позиції 21 вересня 2018 року спільною резолюцією рад суддів, адвокатури та прокурорів «Професійна етика правосуддя» було запроваджено необхідність узгодження в суді графіків засідань: «З метою забезпечення кожному захисту його прав, свобод та інтересів упродовж розумних строків та уникнення порушень ст.6 Конвенції рекомендовано суддям організовувати розгляд судових справ у межах чинного процесуального законодавства, а також затверджувати після обговорення зі сторонами, ураховуючи їх зайнятість, та фіксувати графіки засідань, встановлювати відповідні строки для виконання процесуальних дій.»

Практика Європейського суду з прав людини вимагає забезпечення на національному рівні прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Така позиція обумовлена високими правовими стандартами будь-якої сучасної демократичної держави, а саме визнанням прав та свобод людини – найвищою соціальною цінністю, при цьому адвокатура є тим інститутом, який стоїть на сторожі цих прав.

Читайте также:  Несколько фото в постели на память: Астафьева, Полякова, Дзизьо на предпремьерном показе "Свингеров-2" (ФОТО)

Встановлені Міжнародною асоціацією адвокатів у 1990 році стандарти адвокатської діяльності знайшли своє відображення у нормах національного законодавства України та повинні суворо дотримуватись представниками виконавчої, законодавчої та судової гілок влади. Ці міжнародні стандарти є загальновизнаними у будь-якій правовій державі та, серед іншого, включають: створення умов, за яких кожен мав би можливість отримання правової допомоги з боку обраного ним незалежного адвоката для захисту.

Держава повинна максимально забезпечувати дотримання прав адвокатів, задля відсутності упередженого ставлення до сторони захисту.

З метою недопущення порушення прав адвокатів,

ЗАКЛИКАЄМО ВАС:

Утриматись від винесення рішень та публічних висловлювань, що порушують професійні права та гарантії адвокатів.

З повагою,

Президент Асоціації адвокатів України                                     З. Ярош

Голова Комітету з захисту прав адвокатів ААУ                       О. Шевчук

Закон і Бізнес

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двенадцать − 1 =

наверх